Bootjes in de Oude Zederik

zouweboezem

De Zouweboezem is een natuurgebied gelegen tussen Meerkerk en het buurtschap Sluis (Ameide). Door het gebied loopt het kanaal de Oude Zederik, oorsponkelijk een veenriviertje uit 12e eeuw. Via dit riviertje werd het polderwater geloosd op de rivier de Lek. Meer over de geschiedenis van het lozen van water met molens en later een stoomgemaal kun je hier lezen. Aan de westkant bevinden zich twee wielen (kolkgaten) welke herinneren aan vroegere dijkdoorbraken. Kenmerkend voor het gebied zijn de uitgestrekte rietvelden. Samen met de ruige graslanden en de aangrenzende polder Achthoven vormt de Zouweboezem een groot natuurgebied waar je prachtig kunt wandelen en vogels kunt spotten.

In het natuurgebied bevindt zich in de zomer de grootste broedkolonie van de purperreiger in Nederland. Voor de zwarte stern zijn speciale broedeilandjes in de Zouweboezem aangelegd. Er zijn vele soorten vogels te vinden zoals de rietzanger, de blauwborst, de cetti zanger, de snor en de bruine kiekendief. Vanaf de Zederikkade loopt een vlonderpad naar het uitkijkpunt Zouweboezem. Achter het vogelscherm heb je daar een fraai uitzicht op het moerasgebied van de Zouweboezem. In het gebied komt ook de waterral voor. Deze zeldzame broedvogel laat zich maar zelden zien maar laat zich wel horen (geluid vogelbescherming.nl). Ook zeldzaam is de Kemphaan, een steltloper die je kunt spotten in de natte graslanden.

Aan de oostkant loopt de Boezemweg welke overgaat in de Zederikkade. Hier loop je midden in het gebied, het eerste stuk over een verhard pad, daarna over gras. Wanneer je een rondje maakt aan de oostkant past een stuk Lakerveldse Molenkade mooi in de route. Vanaf deze kade met aan weerszijden knotwilgen heb je mooi uitzicht op de ruige graslanden, bossages en polders.

Aan de westkant loop je op geasfalteerde wegen. Vanaf de Zouwendijk is er uitzicht op een wiel (Kooiplas) met eendenkooi (De Zouwe). In het Kooibos om dit wiel huist een kolonie aalscholvers welke je regelmatig ziet overvliegen. Via het kijkscherm onderaan de dijk kun je de eenden en de aalscholvers op de plas zien. Even verderop loopt een vlonderpad een stukje de rietlanden in. Hier heb je een rust- en uitzichtpunt. Een stuk verder de Zouwendijk uit richting Meerkerk kom je langs twee wielen, het Nieuwe wiel en het Hoenderwiel.

Parkeren
Een rondje Zouweboezem kun je beginnen aan de kant van de Lekdijk (route) of aan de Driemolenseweg, langs de A27 (route). Vanaf de Driemolenseweg loop je over de Zederikkade naar de Vlietmolen, vanaf dat punt loop je verder over het gras richting de Lek. Start je vanaf de Lekkant, dan loop je direct het gebied in met rechts rietvelden en links boomgaarden en ruige graslanden. Je kunt ook vertrekken vanaf de Polderweg in Lexmond wanneer je de polder Achthoven meeneemt in je route.

Bekijk hier alle foto’s van de Zouweboezem

Wandelroutes, klik op het kaartje voor route-PDF.

Vergelijkbare berichten