Museum en oude Raadhuis in Sliedrecht

het bestuur

Voor de Franse overheersing welke duurde van 1795 tot 1813 lag het bestuur van de dorpen in handen van schout en schepenen. Deze werden benoemd door de ambachtsheren van de heerlijkheden (heer van het dorp). Een heerlijkheid (1) was een bestuursvorm die de bepaalde rechten gaf. Tot de taken van de schout behoorden het optreden als openbaar aanklager, voorzitter bij rechtszittingen, opstellen van akten en dergelijke.
De heerlijkheden werden in de Nederlanden opgeheven na de Franse inval van 1795.

Enkele belangrijke heersers in ons gewest waren de graven van Holland (o.a. Graaf Floris Vijfde) en Zeeland en de bisschop van Utrecht (1076-1305), de heren van Arkel (1305-1419), Jacoba van Beieren, Filips van Bourgondiƫ, Karel de Stoute en Maria van Bourgondiƫ (1419-1477). Deze bekende namen zie je terugkomen in straatnamen in de kernen van de Molenlanden.

De huidige bestuursvorm van een gemeente bestaat uit het college van burgemeester en wethouders. Sinds 13-01-2020 is Theo Segers de burgemeester van de gemeente Molenlanden.

Lees verder in steden en dorpen.

Bronnen: Wikipedia, De Alblasserwaard (C.L. van Groningen)
Toelichting: (1) Heerlijkheid:   https://nl.wikipedia.org/wiki/Heerlijkheid_(bestuursvorm)

Vergelijkbare berichten