Streefkerk, Tiendweg gezien naar het westen met 4 poldermolens

molens streefkerk (deel 2)

Naast de vijf molens in het molencomplex aan de Tiendweg telt Streefkerk nog twee molens. Dit zijn stellingmolen De Liefde aan de Lekdijk en de Broekmolen gelegen aan de lage boezem van de Overwaard.

Molen De Liefde

Molen de Liefde is een aan de Lekdijk gebouwde stellingmolen met aangebouwde schuren. De huidige molen werd in 1893 gebouwd ter vervanging van een Achtkante molen die eerder was afgebrand. Molen De Liefde had als functie het malen van graan tot veevoer. Het maalgoed werd vroeger per schip aangevoerd. Via een houten goot werden de zakken graan de molen ingetrokken (zie de oude foto rechtsonder).

  • Klik op de foto’s van toen en nu voor weergave in groot formaat

Molen De Liefde is tot ongeveer 1970 in bedrijf geweest. Bij de dijkverzwaring in 1976 werd de molen gespaard en kon blijven staan. De oorspronkelijke naam De Hoop werd op een later moment gewijzigd in De Liefde. De molen werd in 2008-2009 gerestaureerd, hierbij werd door de eigenaar SIMAV in de molen een kantoorruimte in gebruik genomen.

Broekmolen

De Broekmolen ligt een kleine twee kilometer zuidelijker dan het molencomplex met de vijf molens bij de Tiendweg. De Broekmolen is een wipmolen met open scheprad en heeft als functie het bemalen van de polder Streefkerk en Kortenbroek. De Broekmolen maalde tot 1951 op de lage boezem van de Overwaard (Grootte of Achterwaterschap).

In 1957 werd de molen buiten gebruik gesteld. Door de versleten staat werd de molen in 2008 helemaal stilgelegd. In 2010-2011 werd het bovenhuis gerestaureerd, in 2012-2013 volgde herstel van de ondertoren. De binnenzijde van de molen werd een jaar later opnieuw geschilderd. De molen is sinds 2011 weer maalvaardig.

Bekijk hier alle foto’s van molen De Liefde | Bekijk hier alle foto’s van de Broekmolen.

Dronevideo’s

Bekijk hier korte dronevideo’s van de vijf molens:
Bronnen:
Oude foto bovenaan: Collectie van het Regionaal Archief Dordrecht, Inventarisnummer: 552_455556
Oude foto’s: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (documentnummers SP-0122, 09.613, 140.234, 253.849, 117.771)
Foto’s: Beeldbankalblasserwaard
Wikipedia, SIMAV, De Alblasserwaard (C.L. van Groningen)

Vergelijkbare berichten