Zonsopkomst met mist in de donkse laagten

donkse laagten

De Donkse Laagten is een veenweidegebied in de Alblasserwaard met vochtige en natte graslanden. In dit door Staatsbosbeheer beheerde gebied dat sinds 2009 is aangewezen als natura-2000 gebied zijn er het hele jaar door verschillende vogels te horen en te zien. In de winter zijn er grote aantallen kol- en brandganzen. In het voorjaar arriveert de grutto en zijn onder meer de kievit en de tureluur te zien. In de rietkragen en het struweel langs de boezem- en polderwateren vind je allerlei zangvogels zoals de rietzanger, de kleine karakiet en de rietgors. In de weilanden zie je verschillende eendensoorten, ganzen en reigers zoals de grote zilverreiger (in de winter) en de purperreiger. Ook roofvogels zoals de buizerd, de torenvalk en de kiekendief zijn vertegenwoordigd. Voor de wandelaar en vogelaar is dit een schitterend gebied.

De Donkse Laagten is voor het publiek toegankelijk en biedt goede mogelijkheden voor een natuurwandeling of fietstochtje op de aangewezen paden. Door het gebied loopt het Grote of Achterwaterschap. Op de boezemkade loop je midden in het natuurgebied en heb je aan de zuidelijke kant goed zicht op de natte zones waar vogels foerageren. Hier liggen ook de zeldzame blauwgraslanden welke voortkomen uit eeuwenoude hooilanden. In deze blauwgraslanden groeien zeldzame planten. Aan de noordkant van de boezem ligt in polder Kortenbroek een grote eendenkooi. In het voorjaar kleurt het gebied op door boterbloemen, gele dotters en roze koekoeksbloemen.

Via de zuidelijk gelegen Achterdijk langs de Broekwetering fiets of wandel je dwars door het gebied. Dit schilderachtige dijkje biedt Hollandse taferelen door het uitzicht op de omliggende polders met boerderijen, koeien en schapen. Aan het begin van dit pad staat de Broekmolen, een veel gefotografeerde molen. Tijdens een wandeling over de Achterdijk zie je altijd wel een haas en in de sloten eenden, meerkoeten, ganzen en zwanen. Op de hekwerken kun je in het voorjaar de grutto spotten.

Vanaf de zuidelijk gelegen Geerweg heb je vanuit de auto goed uitzicht op polder Langenbroek. Ter hoogte van de brug over Brandwijksche Vliet zijn bij een uitkijkpunt wat zitbankjes geplaatst. Hier bevindt zich een grote vogelplas waar zich in de winter duizenden brandganzen ophouden.

De Grote of Achterwaterschap kun je ook bevaren, voor een kano zijn er verschillende routes uitgezet.

Voor een wandeling in de Donkse Laagten kun je parkeren op een parkeerterein bij de Zijdebrug aan de N481. Vanaf deze plaats loop je zo het gebied in en kun je kiezen voor de zuidelijke route over de boezemkade of over de noordelijke route via het verharde dijkje langs de Broekwetering. Je kunt ook de boezemkade aan de noordkant kiezen. Richting de Donk zijn er drie bruggen over de boezem, zodat je via de andere kant kunt teruglopen. Een andere plek om te starten is aan de Donkseweg bij het zandduin De Donk. Hier is ook een kantoortje van Staatsbosbeheer gevestigd en is aan de boezem een eet- en drinkgelegenheid.

Tip: het gebied is op zijn mooist tijdens de vroegere uurtjes.

Bekijk hier alle foto’s van de Donkse laagten

Wandelroutes

Donkse Laagten 6km
Wandelroute Donkse Laagten 6km
(vertrekpunt Zijdebrug)
Donkse Laagten 11km
Wandelroute Donkse Laagten 11km
(Vertekpunt Donkse weg)

Vergelijkbare berichten