archeologie

archeologie

De Alblasserwaard kent verschillende archeologische vondsten en landschapsvormen. Deze komen uit opgravingen of zijn aanwezig als dorpsgezichten, donken en galgenvelden. Door de Zuid-Hollandse Archeologie en Aardkunde voor het Publiek (ZAAP) werden in het kader van een TOP-10 verkiezing 31 locaties rondom Dordrecht geselecteerd. Tot deze locaties behoren 12 locaties in de Alblasserwaard. Na de stemming…

hazendonk

hazendonk

De Hazendonk is een kleine verhoging -ongeveer 1 meter boven het maaiveld- in het landschap met een groepje vlierstruiken. Deze donk ligt in de weilanden bij Molenaarsgraaf. Vanaf het informatiepaneel bij de kinderopvang het Hazendonkje aan de Kweldamweg kun je in de verte de Donk zien liggen (in zuidwestelijke richting). Op bijgaande luchtfoto’s is de…

schoonenburgse heuvel

schoonenburgse heuvel

De Schoonenburgse heuvel is één van de zanddonken in de Alblasserwaard. Met een hoogte van ongeveer 4 meter is dit rivierdonk de hoogste donk met een fraai uitzicht over het omliggende poldergebied tussen Nieuw-Lekkerland en Streefkerk. Volgens de overlevering heeft hier het kasteel Schoonenburg gestaan. Dit kasteel van de Heren van de Lek zou in…

veeneiken

veeneiken

Bij het Kippenbos aan de Elzenweg te Oud-Alblas staan zes veeneiken verticaal in een kring als kunstwerk opgesteld. Deze veeneiken zijn uit de veenbodem van de Alblasserwaard naar boven gekomen tijdens werkzaamheden voor het gascompressiestation in Wijngaarden. Archeologisch onderzoek dateerde deze bomen op ca 2700 voor Chr. De veenbodem van de Alblasserwaard is ontstaan na de laatste…