afwatering en bemaling
|

afwatering en bemaling

Natuurlijke afwatering Vanaf de ontginning tot 1450 kende de Alblasserwaard een natuurlijke afwatering. Door de algemene afhelling naar het westen stroomde het overtollige water af via afwateringskanalen en veenriviertjes naar de rivieren de Lek en de Merwede. Aanleg opslagboezems Rond 1450 was natuurlijke afwatering door het inklinken van het veenlandschap en het hogere rivierpeil niet…

tiendwegen

tiendwegen

Een Tiendweg bestaat uit een smalle strook land welke aan weerszijden is geflankeerd door een sloot. Kenmerkend voor een Tiendweg is dat deze dwars op de ontginningsstroken en perceelsloten liggen. Op een Tiendweg ligt een (onverhard) pad, meestal aan beide zijden voorzien van knotwilgen en niet breder dan een karrespoor, soms alleen de breedte van…

kwelkaden

kwelkaden

Kwelkaden zijn waterkerende kades welke achter zwakkere dijkgedeelten werden aangelegd om kwelwater tegen te houden. Het rivierwater komt bij slappe en doorlatende gronden als kwelwater onder de dijken door om op plaatsen achter de dijk aan de oppervlakte te komen. Een kwelkade of kweldam houdt dit water dan tegen zodat dit water kan worden afgevoerd…