Installatie plas dras

plas dras

In de polders van de Alblasserwaard zie je steeds vaker midden in een weiland zonnepanelen staan. Ze vallen op omdat ze boven het maaiveld uitsteken. Waar dienen ze voor?

De zonnepanelen maken deel uit van een installatie die meestal bestaat uit een waterdichte kist met daarin een semi tractie accu, tijdklok en regeltechniek. De elektronica stuurt een waterpomp aan die water oppompt uit een nabij gelegen poldersloot. Via waterslangen wordt het water opgespoten op een graslandperceel dat zich ontwikkelt tot een zogenaamde plas dras.

plas dras

Een plas dras is een kunstmatig aangelegd foerage- en rustgebied voor weidevogels welke in de directe omgeving kunnen broeden. De onderwaterzetting gebeurt meestal tussen april en augustus. Na de broeiperiode kan het grasland weer worden gebruikt als weiland door de boer.

Uit Europese subsidies kan de provincie een vergoeding aan de boer verstrekken voor de aanleg en het onderhoud van een plas dras. Hiermee wordt het gemis aan inkomsten voor het perceel aan de boer gecompenseerd. De boer draagt verder bij door het grasland kruidenrijk te maken en door dit later te maaien. Dit weidevogelbeheer draagt er aan bij dat we kunnen blijven genieten van weidevogels die het nu moeilijk hebben zoals de grutto en de kievit.