kweldamweg

kwelkaden

Kwelkaden zijn waterkerende kades welke achter zwakkere dijkgedeelten werden aangelegd om kwelwater tegen te houden. Het rivierwater komt bij slappe en doorlatende gronden als kwelwater onder de dijken door om op plaatsen achter de dijk aan de oppervlakte te komen. Een kwelkade of kweldam houdt dit water dan tegen zodat dit water kan worden afgevoerd via een afwateringssysteem.

Gezien zijn functie ligt een kwelkade normaal dan ook kort achter de rivierdijk. Deze functie is enigzins vergelijkbaar met die van Tiendwegen. In de Alblasserwaard hadden kwelkaden echter een andere functie en ligging. De kades liggen meer landinwaarts in de polder en dienden als dam om verschillende waterpeilen te hanteren tussen twee percelen,  een lager waterpeil voor de hennepteelt en een hoger waterpeil voor graslanden.

Deze functie is inmiddels verdwenen, de haaks op perceelsloten gelegen kweldammen werden doorgegraven zodat de sloten met elkaar in verbinding staan. Door het omzetten van de hennepakkers en schrale hooilanden in weiland was er geen noodzaak meer voor verschillende waterpeilen.

In de polder bij Molenaarsgraaf is een voormalige kweldam gebruikt voor een weg, de kweldamweg. Ook ten noorden van Sliedrecht is er een kweldamweg.

Bronnen:
De Alblasserwaard door C.L. van Groningen
Wikipedia

Vergelijkbare berichten