Wiel aan de Zijdeweg

wielen in streefkerk

Omdat niet alleen rivierdijken doorbraken maar ook dijken in het poldergebied van de Alblasserwaard vinden we ook daar een aantal wielen terug. Een mooi voorbeeld hiervan zijn de drie wielen langs de Zijdeweg ten zuiden van Streefkerk.

Door het krachtige binnenstromende water bij een dijkdoorbraak ontstond een kolkgat direct achter de doorgebroken dijk waarbij bodemmateriaal de polder in spoelde. Op de hoofdpagina Wielen in de Alblasserwaard lees je meer over het ontstaan van wielen.

Kaartje met wielen bij Streefkerk
Kaartje met wielen bij Streefkerk

Bronnen:
Landschapsatlas (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)
De Alblasserwaard door C.L. van Groningen

Vergelijkbare berichten