Wiel aan Oosteinde Papendrecht

wielen in papendrecht

In Papendrecht zijn de sporen van dijkdoorbraken van de rivier de Merwede nog zichtbaar. Door het krachtige binnenstromende water bij een dijkdoorbraak ontstond een kolkgat direct achter de doorgebroken dijk waarbij bodemmateriaal de polder in spoelde. Op de hoofdpagina Wielen in de Alblasserwaard lees je meer over het ontstaan van wielen.

Kaartje wielen in Papendrecht
Kaartje wielen in Papendrecht

Wiel aan het Oosteinde

’t Waaltje

Het ’t Waaltje aan het Oosteind is een ronde waal, gelegen tussen de dijk en de Tiendweg-Oost. Links op de foto staat aan het Oosteind 142 een oude boerderij. Dit wiel werd vroeger gebruikt als hulpgat na een watersnood. De tuinbouw rond dit wiel en de kassen van het voormalige tuincentrum ’t Waaltje zijn verdwenen. Eind 2019 is aan de noordzijde van het wiel begonnen met het bouwrijp maken van de voormalige tuinbouwgronden ten behoeve van woningbouw.

Bronnen:
Landschapsatlas (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)
De Alblasserwaard door C.L. van Groningen

Vergelijkbare berichten