Luchtfoto Wiel bij ZijdewegLuchtfoto Wiel bij Zijdeweg
|

wielen in bleskensgraaf

Omdat niet alleen rivierdijken doorbraken maar ook dijken in het poldergebied van de Alblasserwaard vinden we ook daar een aantal wielen terug. Een voorbeeld hiervan zijn de wielen ten oosten langs de Zijdeweg (Oud-Alblas) en ten zuiden van de Geerweg (Blekensgraaf).

Door het krachtige binnenstromende water bij een dijkdoorbraak ontstond een kolkgat direct achter de doorgebroken dijk waarbij bodemmateriaal de polder in spoelde. Op de hoofdpagina Wielen in de Alblasserwaard lees je meer over het ontstaan van wielen.

Wielen bij Zijdeweg – Bleskensgraaf

Op de luchtfoto’s welke gemaakt zijn inde winter van 2022 is te zien dat van de twee groepjes bomen in het weiland er een een plas water in het centrum heeft. Het zijn beide overblijfselen van dijkdoorbraken. De wielen ligt op de lijn van de eerste omdijking van de Alblasserwaard uit 1277 welke toen van de Matena in Papendrecht naar de Lekdijk in Streefkerk liep, zie het kaartje op de pagina ontginning en afwatering.

In het Kontakt van 6 april 2023 is te lezen dat dit wiel al voorkomt op kaarten uit 1850 en onderdeel gaat uitmaken van een nog te ontwikkelen natuurgebied. Het naamloze wiel gaat dan Jacobs wiel heten.

Vergelijkbare berichten