Doorkijkje naar weiland met koeien

veeteelt

Door de maaivelddaling en de hogere waterstanden moest worden omgeschakeld van akkerbouw naar veeteelt. De boerderijen werden op verhogingen gebouwd zoals woonheuvels en terpen. Ook op dijken en stroomruggen werd gebouwd, waaruit de typische lintbebouwing is voortgekomen.  De veeteelt leverde melk welke de boer verkocht of er kaas van maakte. De kaas werd verkocht op grote kaasmarkten in de regio (Vianen, Groot-Ammers, Hoornaar en Gorinchem). Later werd de melk in grote zuivelfabrieken (Bleskensgraaf) verwerkt.

fokveedag-hoornaar
Fokveedag in Hoornaar

Men hield zich ook bezig met het verhandelen van koeien en paarden. Zo ontstonden stalhouderijen en veemarkten. Bekende evenementen zijn de paardenmarkt in Alblasserdam en de fokveedag in Hoornaar.

Naast weiland was er op de meer schralere stukken ook hooiland, wat een enkele keer per jaar werd gemaaid. Dit gemaaide hooi werd op het land gedroogd op zogenaamde hooihoppers en daarna opgeslagen in een hooischuur of hooiberg.

Met de komst van mechanisatie en de daarmee gepaard gaande ruilverkaveling is het slagenlandschap (copen) zoals bij de ontginning is ontstaan deels verdwenen. De boer kon door de ruilverkaveling zijn gronden beter bereiken en het verkeer in de lintbebouwing werd zo meer ontzien.

Lees verder over industrieel grondgebruik.

Vergelijkbare berichten