Poldergezicht met maisveld

grondgebruik

Na de ontwatering van de Alblasserwaard door de aanleg van dijken en kades kwamen veenweidegronden beschikbaar welke voor een groot deel in cultuur werden gebracht voor de akkerbouw en later voor veeteelt. Aan de buitenranden van de waard werden aan de zuidkant door aanzanding buitendijks gelegen gronden in gebruik genomen door industriƫle bedrijven. De bewoners van de Alblasserwaard hadden aan het begin van de 11e eeuw hun inkomsten uit akkerbouw, veeteelt, visserij, vogelvangst en later ook uit scheepsbouw en waterbouwkundige werken.

Lees meer over:

Vergelijkbare berichten