Luchtfoto botenhelling rivierdijk Hardinxveld-Giessendam

industrieel grondgebruik

Aan de zuidkant van de Alblasserwaard ontstonden door verzanding buitendijkse gronden welke in gebruik werden genomen door watergebonden industrieën zoals de scheepsbouw en havencomplexen en door bedrijven in grond- en waterbouwkundige werken. In de 20e eeuw groeide deze industrie hard en bood veel werkgelegenheid aan de bewoners van de Alblasserwaard.

Container overslagterrein BCN Alblasserdam
containeroverslag Alblasserdam

Deze grootschalige bedrijven vestigden zich langs de Merwede (Hardinxveld, Sliedrecht, Papendrecht) en Noord (Alblasserdam). Enkele blikvangers in de verstedelijkte rand van de Alblasserwaard zijn de scheepswerven in Hardinxveld, de baggerindustrie in Sliedrecht en Papendrecht (Volker, Boskalis), de staalfabriek en scheepswerven (18e eeuw Pot en Fop Smit, later Verolme) in Alblasserdam.

In polder Nieuwland tussen Papendrecht en Alblasserdam is sinds enkele jaren een containeroverslagbedrijf gevestigd waar containers uit het Rotterdamse havengebied worden overgeladen op binnenvaartschepen.

Bronnen:
De Alblasserwaard door C.L. van Groningen, Wikipedia

Vergelijkbare berichten