molens kinderdijk
|

molens kinderdijk

Het molencomplex Kinderdijk in de Alblasserwaard telt 19 molens en staat sinds 1997 op de UNESCO werelderfgoedlijst. Twee van de molens staan in Nieuw-Lekkerland, de Hoge en de Lage molen. In de polder van Alblasserdam staat de Blokweerse wip. Deze molen fungeert in het seizoen als één van de twee bezoekersmolens. Van de overige 16…

soorten molens

soorten molens

Nederland is met ruim 1.200 molens een echt molenland. Deze molens worden onderscheiden in industriemolens zoals voor het malen van graan en het zagen van hout en in poldermolens voor het waterbeheer in de polders. In de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden staan nog 58 molens. Poldermolen In de Alblasserwaard komt de poldermolen het meeste voor….

molens nieuw-lekkerland

molens nieuw-lekkerland

In Nieuw-Lekkerland staan nog drie molens, twee boezemmolens en een korenmolen. De twee boezemmolens zijn houten achtkante grondzeilers en staan in de polder Nieuw-Lekkerland. Zij maken samen met de molens van de Kinderdijk deel uit van het UNESCO werelderfgoed Kinderdijk. Op bijgaand kaartje is de situatie van toen met de verschillende boezems te zien. Klik…

afwatering en bemaling
|

afwatering en bemaling

Natuurlijke afwatering Vanaf de ontginning tot 1450 kende de Alblasserwaard een natuurlijke afwatering. Door de algemene afhelling naar het westen stroomde het overtollige water af via afwateringskanalen en veenriviertjes naar de rivieren de Lek en de Merwede. Aanleg opslagboezems Rond 1450 was natuurlijke afwatering door het inklinken van het veenlandschap en het hogere rivierpeil niet…

overzicht molens

overzicht molens

Overzicht met alle molens uit de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden gegroepeerd op plaatsnaam. Klik op de naam van de molen voor foto’s van de betreffende molen. Volgnr. Plaatsnaam Naam molen 01 Alblasserdam / Kortland Kortlandse molen 02 Alblasserdam / Kortland Souburghse molen 03 Hoornaar Scheiwijkse molen 04 Hoornaar Oudendijkse molen 05 Noordeloos Boterslootse molen 06 Arkel…

tiendwegen

tiendwegen

Een Tiendweg bestaat uit een smalle strook land welke aan weerszijden is geflankeerd door een sloot. Kenmerkend voor een Tiendweg is dat deze dwars op de ontginningsstroken en perceelsloten liggen. Op een Tiendweg ligt een (onverhard) pad, meestal aan beide zijden voorzien van knotwilgen en niet breder dan een karrespoor, soms alleen de breedte van…

kwelkaden

kwelkaden

Kwelkaden zijn waterkerende kades welke achter zwakkere dijkgedeelten werden aangelegd om kwelwater tegen te houden. Het rivierwater komt bij slappe en doorlatende gronden als kwelwater onder de dijken door om op plaatsen achter de dijk aan de oppervlakte te komen. Een kwelkade of kweldam houdt dit water dan tegen zodat dit water kan worden afgevoerd…