donkse laagten
|

donkse laagten

De Donkse Laagten is een veenweidegebied in de Alblasserwaard met vochtige en natte graslanden. In dit door Staatsbosbeheer beheerde gebied dat sinds 2009 is aangewezen als natura-2000 gebied zijn er het hele jaar door verschillende vogels te horen en te zien. In de winter zijn er grote aantallen kol- en brandganzen. In het voorjaar arriveert…

zouweboezem
|

zouweboezem

De Zouweboezem is een natuurgebied gelegen tussen Meerkerk en het buurtschap Sluis (Ameide). Door het gebied loopt het kanaal de Oude Zederik, oorsponkelijk een veenriviertje uit 12e eeuw. Via dit riviertje werd het polderwater geloosd op de rivier de Lek. Meer over de geschiedenis van het lozen van water met molens en later een stoomgemaal…

achterland
|

achterland

Achterland is een (niet-officieel) buurtschap in de gemeente Molenlanden, in de Nederlandse provincie Zuid-Holland. Het ligt aan de gelijknamige weg die loopt tussen de provinciale weg N216 ter hoogte van de Westermolen en de aan Molenkade gelegen Achterlandsemolen. Parralel aan de weg loopt de Achterlandse Wetering welke aansluit op de Ammersche boezem. Het buurtschap Achterland…