afwatering en bemaling

afwatering en bemaling

Natuurlijke afwatering Vanaf de ontginning tot 1450 kende de Alblasserwaard een natuurlijke afwatering. Door de algemene afhelling naar het westen stroomde het overtollige water af via afwateringskanalen en veenriviertjes naar de rivieren de Lek en de Merwede. Aanleg opslagboezems Rond 1450 was natuurlijke afwatering door het inklinken van het veenlandschap en het hogere rivierpeil niet…

dieselgemaal polder sliedrecht
| |

dieselgemaal polder sliedrecht

Op bezoek bij het historisch Dieselgemaal Polder Sliedrecht. Het gemaal ligt aan de Abbekesdoel 93A te Bleskensgraaf. Van het bezoek is deze video gemaakt. Direct naast de Abbekesdoel ligt het veenriviertje de Alblas. Op dit riviertje wordt sinds 1350 het overtollige water van de polders Sliedrecht en Wijngaarden afgewaterd. Op deze locatie staat vlak bij…

gemalen
| |

gemalen

De komst van de mechanisatie zorgde voor een verandering in het waterbeheer. De functie van windmolens werd (deels) overgenomen door machines. Eerst waren dit stoommachines welke in de loop van de tijd werden vervangen door zuiggasmotoren, dieselmotoren en uiteindelijk electrische motoren. Als wateropvoerwerktuigen werden in het begin schepraderen gebruikt. Later werden dit vijzels, zuigpompen, centrifugaalpompen…

gemalen kinderdijk
| |

gemalen kinderdijk

Het watersysteem bij Kinderdijk bestaat naast 19 molens uit gemalen welke de af- en aanvoer van het oppervlaktewater in de Alblasserwaard regelen. In het uitwateringssysteem staan twee¬†gemalen, het Ir. Kok gemaal met drie elektrische vijzels goed voor 1.500m3 p/min en het J.U. Smitgemaal met twee electrische vijzels met een capaciteit van 1.000 m3. J.U. Smitgemaal…

tiendwegen

tiendwegen

Een Tiendweg bestaat uit een smalle strook land welke aan weerszijden is geflankeerd door een sloot. Kenmerkend voor een Tiendweg is dat deze dwars op de ontginningsstroken en perceelsloten liggen. Op een Tiendweg ligt een (onverhard) pad, meestal aan beide zijden voorzien van knotwilgen en niet breder dan een karrespoor, soms alleen de breedte van…

kwelkaden

kwelkaden

Kwelkaden zijn waterkerende kades welke achter zwakkere dijkgedeelten werden aangelegd om kwelwater tegen te houden. Het rivierwater komt bij slappe en doorlatende gronden als kwelwater onder de dijken door om op plaatsen achter de dijk aan de oppervlakte te komen. Een kwelkade of kweldam houdt dit water dan tegen zodat dit water kan worden afgevoerd…