Luchtfoto archelogische vindplaats de Hazendonk

hazendonk

De Hazendonk is een kleine verhoging -ongeveer 1 meter boven het maaiveld- in het landschap met een groepje vlierstruiken. Deze donk ligt in de weilanden bij Molenaarsgraaf. Vanaf het informatiepaneel bij de kinderopvang het Hazendonkje aan de Kweldamweg kun je in de verte de Donk zien liggen (in zuidwestelijke richting). Op bijgaande luchtfoto’s is de donk vanuit de lucht goed herkenbaar. Ook vanaf een parkeerplaats langs de N214 is de donk te zien.

In de Hazendonk zijn onder leiding van de Leidse archeoloog Leendert Louwe Kooijmans door een groep studenten en amateurarcheologen uit de Alblasserwaard tussen 1974 en 1976 archeologische opgravingen gedaan, waarbij op de donk zeven bewoningsfasen zijn vastgesteld. Het opgegraven aardewerk wat op een unieke manier versierd was dateert uit 3700-3600 voor Chr. Dit was nog nooit eerder gezien en het werd vernoemd naar de vindplaats: de Hazendonkcultuur.

Behalve aardewerk werden naast dierenbotten, werktuigen van vuursteen en van been ook een 5.000 jaar oude kano en een peddel gevonden (zie foto). Een opvallende vondst was die van drie skeletten. Eén skelet was van een jongen welke vermoedelijk was gestikt in een visgraat. Bij het skelet werd een klokbeker gevonden. Dit was 2400 jaar voor Christus. Verder werd het skelet van een ongeveer 35 jarige man gevonden, met daarbij vishaakjes van been, vuursteen en een grote hak. Hierdoor is aangenomen dat dit om een visser ging. Het derde skelet was van een kind van ongeveer anderhalf jaar. Dit bevestigde dat op de donken families woonden.

De vondsten in de donken vertellen ons hoe prehistorische mensen leefden, wat ze deden en aten en hoe ze zich verplaatsten. Daarmee zijn de donken aan te merken als een archeologisch monument.

Bronnen:
Informatiebord bij het Hazendonkje
Rijksmuseum voor oudheden in Leiden (foto’s aardewerk, en peddel) https://www.rmo.nl/

Vergelijkbare berichten