alblasserbos

alblasserbos

Het Alblasserbos is begin jaren 80 door de mens aangelegd. Het bos is vooral geliefd bij wandelaars uit de regio en maakt deel uit van het groene hart. Het bos is te verdelen in twee grote stukken, een westelijk gelegen deel en een oostelijk gelegen deel. Elk deel heeft verschillende ingangen en parkeerplaatsen. Het westelijke…

avelingen

avelingen

Tussen Gorinchem en Boven-Hardinxveld ligt het natuurgebied De Avelingen. Het gebied is ongeveer 100 ha. groot. Het buitendijks gelegen gebied is een getijdegebied waardoor het bij hoog water in de rivier de Merwede gedeeltelijk onder water kan komen te staan. Door de afwisseling tussen grienden, rivierbossen, meidoornstruiken, weilanden, riet- en hooilanden kun je er heerlijk…

donkse laagten

donkse laagten

De Donkse Laagten is een veenweidegebied in de Alblasserwaard met vochtige en natte graslanden. In dit door Staatsbosbeheer beheerde gebied dat sinds 2009 is aangewezen als natura-2000 gebied zijn er het hele jaar door verschillende vogels te horen en te zien. In de winter zijn er grote aantallen kol- en brandganzen. In het voorjaar arriveert…

kraaienbos

kraaienbos

Aan het Oosteinde van Wijngaarden is een recreatiebos dat bekend staat als het Kraaienbos. Een plek waar vroeger een galgenveld was waar misdadigers werden opgehangen. Via de ingang aan het Oosteinde loop je het Kraaienbos binnen. Het gebied is in particuliere eigendom, maar wandelen tussen 08:00 en 19:00 is toegestaan op de verharde paden. Bekijk…

slingelandse plassen

slingelandse plassen

De Slingelandse plassen is een kleinschalig natuur- en recreatiegebied ten zuiden van Goudriaan. De plassen zijn ontstaan door zandafgravingen voor de aanleg van het verhoogde kruispunt tussen de procinciale wegen N214 en N216. Op de luchtfoto’s is goed te zien dat het gebied bestaat uit meerdere plassen omgeven door grasvelden met struiken en bomen. Bezoekers…

zouweboezem

zouweboezem

De Zouweboezem is een natuurgebied gelegen tussen Meerkerk en het buurtschap Sluis (Ameide). Door het gebied loopt het kanaal de Oude Zederik, oorsponkelijk een veenriviertje uit 12e eeuw. Via dit riviertje werd het polderwater geloosd op de rivier de Lek. Meer over de geschiedenis van het lozen van water met molens en later een stoomgemaal…